Ieder kinderdagverblijf heeft een ruimte waar het materiaal opgeslagen wordt voor thema’s, feestdagen en activiteiten. Het is handig om dit zo efficiënt en overzichtelijk in te delen, want dan blijft het geordend en blijft het materiaal heel. Om dit te doen zou je handige tips en tricks kunnen gebruiken. Via facebook werd mij dit gevraagd voor de themabakken van uk & puk, maar deze tips zijn ook zeker bij andere thema’s etc. gebruikt kunnen worden.

 

Waar moet je rekening mee houden?
 • Aantal bakken: Het is belangrijk om eerst te inventariseren hoeveel bakken je nodig hebt. Doe je per groep bijvoorbeeld 2 bakken en dan al het materiaal erin? Of verdeel je het per thema in de bakken, dus bijvoorbeeld 2 bakken voor het thema ‘regen’, 2 bakken voor het thema ‘oef wat warm!’ etc. Zelf zou ik ervoor kiezen om per thema 2/3 bakken te gebruiken (het is maar net hoe groot je locatie is én hoeveel materiaal je erin bewaard).
 • Koop duurzaam materiaal, zodat je langer met het materiaal aan de slag kan.
 • Zorg dat iedere groep zijn eigen materiaal heeft.
Materiaal:
 • Inventariseer in je activiteitenprogramma welk materiaal je allemaal nodig hebt voor alle thema’s. Bij uk & puk staat er in je activiteitenkatern precies wat je nodig hebt bij de activiteiten.
 • Noteer al het materiaal en kijk of dit al aanwezig is, zo niet, bestel dan het benodigde materiaal (zorg dat je genoeg hebt voor iedere groep).
Ordenen:
 • Sticker de bakken met de thema’s erop.
 • Noteer op een lijst per thema het materiaal. Bijvoorbeeld: 6 x regenlaarzen blauw, 6 x regenjas geel, 12 x paraplu roze.
 • Verdeel het materiaal in de bakken met een sticker van het thema.
 • Stop de lijsten van het materiaal bij de bakken en bewaar op je computer of een andere map op je locatie ook de lijsten.
Uitdelen op de groep:
 • Maak per groep van ieder thema een lijst met de benodigde materialen.
 • Deel de materialen met de lijst uit op de groepen. Door de lijst weten de groepen nu welk materiaal ze in bezit hebben en welke ze aan het eind van het thema weer dienen in te leveren.
 • Houdt in de gaten dat er ook materiaal bij zit wat op gaat tijdens de activiteiten, bijvoorbeeld zeep.
Opruimen van het materiaal:
 • Check met de lijsten al het materiaal; kijk of alles er is, of er iets kapot is en of er materiaal waarvan verwacht wat dat het op zou gaan, er toch nog is.
 • Bestel zo nodig nieuw materiaal bij, zodat de bakken weer compleet zijn.
 • Ruim het materiaal op in de juiste bak en zorg dat de lijsten er weer in zitten.
Extra tips:
 • Zorg dat er maximaal 2 mensen verantwoordelijk zijn. Zo houdt je goed overzicht en is er altijd juist materiaal aanwezig.
 • Kies voor een opbergruimte waar al het materiaal in past.
 • Houdt 2 x in het jaar een grote opruim- en schoonmaak dag, zo blijft alles schoon en heb je goed overzicht.

 

Mij werd via Instagram gevraagd of ik tips heb voor het maken van de planning van Uk & puk.  Bij het maken van een planning heb je met verschillende factoren te maken en per thema heb je zes weken nodig om het uit te voeren. Met mijn planning kan ik je helpen om overzichtelijk het jaar door te gaan.

Bij uk & puk van zwijsen werk je met 10 verschillende thema’s en daarvan heeft ieder thema 12 activiteiten. De activiteiten worden in zes weken uitgevoerd en daarnaast doen wij tussen de thema’s twee weken rust. Dit is om het ene thema af te sluiten en het andere te kunnen voorbereiden. Tevens hebben wij vanaf eind november t/m begin januari geen thema i.v.m. sinterklaas, Kerst en oud & nieuw. Doordat je zes weken aan een thema werkt en er tussenweken in zitten, red je het niet om alles in één jaar te doen.

Factoren waarmee je rekening moet houden:
 • Seizoenen: bijvoorbeeld het thema oef wat warm niet plannen in de winter.
 • Op elkaar lijkende thema’s niet na elkaar plannen (zoals ik en mijn familie en dit ben ik!)
 • Kijk ook eens naar je planning van extra activiteiten, bijvoorbeeld opa & omadag zijn handig te plannen tijdens het thema ik en mijn familie of eet smakelijk tegelijk met de Pasen.
 • Drie thema’s passen goed in de Herfst (reuzen en kabouters, regen en hatsjoe!)
 • Er is maar één echt zomer thema: Oef wat warm!
De thema’s van uk & puk:
 • Welkom Puk!
 • Knuffels
 • Hatsjoe!
 • Ik en mijn familie
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Regen
 • Dit ben ik!
 • Eet smakelijk!
 • Reuzen en kabouters
 • Oef, wat warm!
 • Extra thema:
 • Ik ga naar de basisschool
Voorbeeld 1:
 • Maandag 7 januari t/m vrijdag 15 februari
 • Maandag 4 maart t/m vrijdag 12 april
 • Maandag 29 april t/m vrijdag 7 juni
 • Maandag 24 juni t/m vrijdag 2 juli
 • Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus
 • Maandag 14 oktober t/m 22 november
 • Welkom puk!
 • Knuffels
 • Ik en mijn familie
 • Oef wat warm!
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Reuzen en kabouters
Voorbeeld 2:
 • Maandag 7 januari t/m vrijdag 15 februari
 • Maandag 4 maart t/m vrijdag 12 april
 • Maandag 29 april t/m vrijdag 7 juni
 • Maandag 24 juni t/m vrijdag 2 juli
 • Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus
 • Maandag 14 oktober t/m 22 november
 • Regen
 • Dit ben ik!
 • Eet smakelijk!
 • Knuffels
 • Oef wat warm!
 • Hatsjoe!
Voorbeeld 3:
 • Maandag 7 januari t/m vrijdag 15 februari
 • Maandag 4 maart t/m vrijdag 12 april
 • Maandag 29 april t/m vrijdag 7 juni
 • Maandag 24 juni t/m vrijdag 2 juli
 • Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus
 • Maandag 14 oktober t/m 22 november
 • Hatsjoe!
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Dit ben ik!
 • Oef wat warm!
 • Eet smakelijk!
 • Reuzen en kabouters
Voorbeeld 4:
 • Maandag 7 januari t/m vrijdag 15 februari
 • Maandag 4 maart t/m vrijdag 12 april
 • Maandag 29 april t/m vrijdag 7 juni
 • Maandag 24 juni t/m vrijdag 2 juli
 • Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus
 • Maandag 14 oktober t/m 22 november
 • Welkom puk!
 • Eet smakelijk!
 • Dit ben ik!
 • Knuffels
 • Ik en mijn familie
 • Regen

Alle planningen zijn aan te passen aan bijvoorbeeld vakanties (peuterspeelzaal), i.p.v. dat je in januari start, start je in augustus. Draai wel dan de zomer en winter thema’s om als je start met welkom puk in voorbeeld 1&4.

 

De rust bewaren op een baby-dreumesgroep, is soms best lastig. Er is genoeg te doen en te beleven. Na 6 jaar op een verticale groep gewerkt te hebben, waar het ook echt wel ‘druk’ kan zijn, werk ik sinds oktober 2017 op een 0-2 groep. Toen wij net startten met deze groep was het echt wel even zoeken wat voor de kinderen en ons als leidsters fijn en prettig was om  te werken. In deze blog wil ik jullie vertellen welke maatregelen wij hebben genomen om zo de rust voor iedereen te bewaren binnen de groep.

We hebben verschillende verdelingen gemaakt binnen de groep, dat zijn de volgende:
 • Taakverdeling; iedere leidster heeft een eigen taak, bijvoorbeeld, verjaardagen voorbereiden, agenda bijhouden, spullen opruimen bij nieuwe of vertrekkende kinderen. Zo hoeft niet iedere leidster zich zorgen te maken over alle werkzaamheden, maar zich op twee á drie te richten.
 • Werkverdeling; voor elke dag maken wij een verdeling in drie categorieën:
  – de baby’s (zorgen voor het dagritme schema en dit in de gaten houden, zorg dragen voor rustmomenten en activiteiten. Deze leidster is verantwoordelijk dat alles voor de baby’s gebeurd, maar mag de taken ook uitbesteden aan collega’s.)
  – (puk) activiteiten (zorgen dat materiaal klaar ligt voor de activiteiten, aftekenlijst bijhouden, gedurende de dag activiteiten aanbieden, dit kunnen snoezel activiteiten zijn tot aan stoepkrijten buiten)
  – Map/agenda (zorgen dat de agendapunten worden uitgevoerd, lijsten in de map kloppend maken, aftekenen van bijvoorbeeld schoonmaaklijsten.)

Door de werkverdeling per dag te maken hebben we minder overleg nodig op de dag zelf. Voor iedere leidster is duidelijk wat er moet gebeuren en wie waar verantwoordelijk voor is.

Tevens hebben we tijdens het dagritme verschillende verdelingen:
 • Om aan tafel de rust te bewaren doen wij activiteiten, zoals voorlezen, liedjes zingen, bal over rollen of toveren.
 • Om tijdens de pukactiviteiten de rust te bewaren bieden we de activiteiten in kleine groepjes aan, maximaal drie kinderen. We zorgen dat de rest van de kinderen een andere activiteit aangeboden krijgen of bijvoorbeeld buitenspelen.
 • Om tijdens het buitenspelen de rust te bewaren hebben wij verschillende taken per leidster. We zorgen dat we allemaal op een punt op het plein zijn dat we overzicht hebben. Daarnaast hebben we 1 leidster die een activiteit buiten aanbiedt, dit kan spelen met de bal zijn, dansen met danslinten of blote voetenpad.
 • Om bij overgangsmomenten de rust te bewaren zorgen we dat er 1 leidster binnen de groep aanwezig is voor de kinderen (slaapkamer en verschoonruimte grenzen met raam en deuren aan de groep). Als dit tijdens een tafelmoment is, zit deze leidster aan tafel en voert een activiteit uit (zoals eerder staat beschreven). Is dit tijdens het vrijspelen dan speelt de leidster mee met de kinderen op de grond. Dus geen extra taken uitvoeren zoals bijvoorbeeld de vaatwasser of agenda bijwerken.

Het lijkt nu misschien allemaal erg streng en vast, maar voor ons werkt dit echt perfect. We zijn goed op elkaar ingespeeld en weten wat de kinderen op welk moment nodig hebben. Zo halen wij alle mooie momenten uit de dag en hebben we minder communicatie nodig.

Wat doen jullie of welke middelen gebruiken jullie om de rust te bewaren op de groep?