Ons dagritme op de baby-dreumesgroep en peutergroep

Iedere kinderopvangorganisatie heeft zijn eigen dagritme. Wij werken met twee verschillende dagritmes: één op de baby-dreumesgroepen en één op de peutergroepen. Dit is, omdat baby, dreumesen en peuters andere behoeften hebben en daar spelen wij met ons dagritme op in. Welke dagritmes wij hebben, beschrijf ik hieronder.

Baby-dreumesgroepen:

 • (optioneel) 6.30-7.30
 • 7.30-9.30
 • 9.00-9.30
 • 9.30-10.00
  .
 • 10.00-11.15
  .
  .
 • 11.00-11.30
  .
  .
 • 11.30-12.00
  .
  .
  .
  .
 • 12.00-12.30
  .
  .
 • 12.30-14.30
  .
  .
  .
 • 14.00-15.00
 • 14.30
  .
 • 15.00-16.30

  .
  .
  .
  .

 • 16.30-17.00
 • 17.00-18.30
  .
  .
 • ontbijten
 • brengtijd; vrij spelen en het fruitmoment voorbereiden
 • voorlezen/puk activiteit en fruit eten
 • kinderen naar bed en andere kinderen verschonen (ondertussen maakt één leidster schoon)
 • (puk)activiteit aanbieden/buitenspelen/vrijspelen met de kinderen die niet gaan slapen (dit doen twee pedagogisch medewerkers)
 • de kinderen die wakker zijn uit bed halen, flessen geven, lunch voorbereiden en vaatwasser leeghalen (dit doen één á twee pedagogisch medewerkers)
 • flessen geven, lunchen, vuilniszakken weggooien, dweilemmer klaarzetten, slaapspullen 1 x slapers klaarleggen (één pedagogisch medewerker blijft aan tafel tijdens de lunch, de andere twee/drie doen de overige taken)
 • 1 x slapers omkleden, verschonen en naar bed brengen, lunch opruimen, schoonmaken, vegen, dweilen en groepsmap op orde maken
 • pauzes voor de pedagogisch medewerkers, (puk)activiteit aanbieden/buitenspelen/vrijspelen met de kinderen die wakker zijn (dit doen twee pedagogisch medewerkers) vaatwasser leeghalen
 • tussendoortje: yoghurt, koek en water
 • 2 x slapers naar bed, 1 x slapers uit bed: omkleden en verschonen
 • (puk)activiteit aanbieden/buitenspelen/vrijspelen met de kinderen die wakker zijn (dit doen één á twee pedagogisch medewerkers) de kinderen die wakker zijn uit bed halen: omkleden en verschonen, flessen geven, vaatwasser leeghalen en groentemoment voorbereiden (dit doen één á twee pedagogisch medewerkers)
 • alle kinderen verschonen, groente eten en water drinken
 • ophaaltijd, we spelen dan buiten of op de groep, aan het eind van de dag groep opruimen en de vaatwasser leeghalen

Flexibel

Dit is het dagritme wat we in grote lijnen op de kinderopvang volgen. Op een baby-dreumesgroep valt niet alles te voorzien, dus niet alle tijden kloppen exact. We kijken echt naar het kind; zijn ze eerder moe, gaan ze slapen, willen ze eerder hun fles, dan krijgen ze hem. De flestijden die in het dagritme staan, zijn de meest voorkomende tijden dat we flessen geven.

Bij het yoghurt moment staat een lange tijd, omdat dit echt afhangt van hoe lang kinderen slapen, of de 2 x slapers eerder honger krijgen en andere onvoorziene situaties. De ene dag eten we met zijn allen en andere dag eerst met twee kinderen, die gaan slapen en dan de rest die wakker wordt. Wat dat betreft zijn wij als pedagogisch medewerkers erg flexibel en waaien mee met wat de groep nodig heeft.

Onder activiteiten verstaan wij knutselen, voorlezen, naar de gymzaal, maar ook samen in het keukentje spelen. 

Door de nieuwe BKR regels werken we soms met zijn vieren op de groep, maar op de woensdag en vrijdag met zijn tweeën. Dit schema is vooral gebaseerd op als je met zijn drieën werkt, maar om een beeld te krijgen wie wat doet heb ik de aantallen erbij gezet. Waar geen aantallen staan, doen we het in principe met zijn allen, maar ook dat is iedere dag anders.

Lees ook; baby-en kindergebaren in de kinderopvang

Peutergroepen

 • (optioneel) 6.30-7.30
 • 7.30-9.30
 • 9.30-10.00
 • 10.00-10.30
  .
 • 10.30-11.30
  .
 • 11.30-12.00
  .
 • 12.00-12.30
  .
  .
 • 12.30-13.00
  .
  .
 • 13.00-14.30
  .
 • 14.00
 • 14.00-15.30
  .
 • 15.30-16.15
  .
 • 17.00-18.30
  .
  .
 • ontbijten
 • brengtijd; vrij spelen en het fruitmoment voorbereiden
 • voorlezen/puk activiteit en fruit eten
 • alle kinderen verschonen en naar de wc (ondertussen maakt één leidster schoon)
 • (puk)activiteit aanbieden/buitenspelen/vrijspelen, vaatwasser leeghalen en lunch voorbereiden
 • lunchen, vuilniszakken weggooien, dweilemmer klaarzetten en slaapspullen klaarleggen
 • alle kinderen verschonen en naar de wc, kinderen naar bed brengen, lunch opruimen, schoonmaken, vegen, dweilen en groepsmap op orde maken
 • één pedagogisch medewerker zit in de slaapkamer en de andere blijft op de groep bij de kinderen die niet gaan slapen
 • pauzes voor de pedagogisch medewerkers, de groepen voegen zo nodig samen
 • water drinken en vaatwasser leeghalen
 • kinderen uit bed; verschonen en aankleden, (puk)activiteit aanbieden/buitenspelen/vrijspelen
 • alle kinderen verschonen en naar de wc, water, yoghurt drinken, koek en groente eten
 • tafels schoonmaken en vegen, ophaaltijd, we spelen dan buiten of op de groep, aan het eind van de dag groep opruimen en de vaatwasser leeghalen

Net wat anders

Het dagritme op de peutergroepen zit er net iets anders uit dan op de baby-dreumesgroep. De kinderen slapen vaker later in en zijn daardoor later wakker. Ook heb je daar geen kinderen die vaker dan 1 x slapen, waardoor er op andere tijden activiteiten aangeboden worden. Tevens kijken de pedagogisch medewerkers goed naar wat de kinderen nodig hebben. Ze passen het dagritme waar nodig is aan.