Ouders betrekken bij het werken aan thema’s

In een jaar wordt er op een kinderdagverblijf veel aan thema’s gewerkt. Bij het ene thema worden de ouders veel betrokken en bij het andere thema wat minder. Ook zijn er verschillende manieren om te laten zien aan welk thema je werkt en waarom. Met mijn tips wil ik jullie verder op weg helpen om ouders erbij te betrekken en manieren te laten zien hoe je het thema kunt aankondigen en laten zien binnen de organisatie.

Aankondiging

Om ouders op de hoogte te brengen van het thema waarmee je werkt kun je de volgende dingen doen:

Deurplaat:

Hang naast of op de deur een deurplaat op met daarop: het thema waarmee je werkt, de datum/tijd wanneer het centraal staat en of er iets van de ouders wordt verwacht (helpen met een activiteit, een foto die je nodig hebt etc.) Op deze manier is het voor de ouders duidelijk waarmee hun kind aan de slag gaat en wat er van de ouder wordt verwacht. Hieronder staan wat voorbeelden van deurplaten.

Foto en/of tekst in tablet/schriftje:

Vertel de ouders via een verhaaltje (met foto’s) over het thema. Welk thema is het, welke activiteiten staan centraal en eventueel de doelen waaraan het kind werkt. Tevens kun je deze manier van communicatie ook inzetten om het thema aan te kondigen en te vertellen als er iets wordt verwacht van de ouders.

Nieuwsbrief:

Schrijf in de nieuwsbrief aan ouders over het komende thema en welke activiteiten daarbij centraal staan. De ouders weten op deze manier aan welk thema er wordt gewerkt en kunnen hierdoor er thuis op inspelen.

Social media:

Veel kinderopvangorganisaties gebruiken social media om (nieuwe) ouders te laten zien wat zij doen binnen de kinderopvang. Deze manier van communicatie wordt steeds meer gebruikt en  is ook goed toepasbaar om te laten zien over het werken met thema’s. Je kunt dit inzetten om aan ouders te laten zien waarmee je gaat werken, maar ook het delen van foto’s van tijdens een activiteit. Op deze manier zijn ouders snel op de hoogte van alle zaken rondom de kinderopvang.

Aankleding

Om het thema nog meer naar voren te laten komen, kun je de groep en eventueel de hal versieren rondom het thema. Denk hierbij eraan dat je ook voor de kinderen materiaal hebt waarmee ze zelf kunnen spelen. De kinderen kunnen zo ook tijdens het vrijspelen aan de slag met het thema materiaal. Hieronder voorbeelden voor het aankleden van het lokaal.

Boeken

Laat aan de ouders zien welke boeken jullie gebruiken bij het thema, zo kunnen ouders deze thuis ook voorlezen. Zet het boek neer op een centrale plek of vertel mondeling of via de tablet/het schriftje welk boek jullie voorlezen tijdens het thema.

Ouderbetrokkenheid

Om ouders bij de thema’s te betrekken kun jje themabijeenkomsten of een zomerfeest organiseren. Wil je hier meer over lezen, kijk dan op www.tipsvoordekinderopvang.nl/7-tips-voor-ouderbetrokkenheid.