7 tips voor ouderbetrokkenheid

Als kinderdagverblijf draag je samen met de ouders de zorg voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers werken iedere dag met hart en ziel voor de kinderen op de groep. Ze zorgen dat ieder kind gestimuleerd wordt op verschillende ontwikkelingsgebieden, dat de kinderen activiteiten krijgen aangeboden, maar ook dat ze fijn met ze lezen of knuffelen. Naast dat er samen zorg wordt gedragen voor de kinderen kun je als kinderopvangorganisatie ook de ouders op andere manieren erbij betrekken. In deze blog deel ik 7 tips voor ouderbetrokkenheid.

 Wat wordt verstaan onder ouderbetrokkenheid?

Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij de kinderopvang van hun kind. Een algemene omschrijving van ouderbetrokkenheid is: ‘Alle vormen van belangstellende betrokkenheid van de ouders bij de begeleiding van hun eigen kind, bij de groep waarin hun kind zit en als kinderopvang als geheel’ (De Wit 2002, in Kalthoff, 2011). Vaak wordt dit ingedeeld in meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen.

Bron: NJI

7 tips om ouders betrokken te maken bij de kinderopvangorganisatie

Spelinloop

Tijdens de brengmomenten van de kinderen kun je een spelinloop organiseren. In de groep staan boeken, spelletjes, ontwikkelingsmateriaal klaar en de ouder voert samen met het kind een activiteit uit bij de start van de dag.

Ouderbijeenkomsten gekoppeld aan thema

Bij de start van elk thema krijgen ouders van de pedagogisch medewerkers uitleg over het thema en krijgen ze bijvoorbeeld de woordjes en liedjes mee en enkele activiteiten. Soms worden er ook boeken meegegeven aan ouders om thuis met hun kind te lezen.

Afsluiting thema

Ouders uitnodigen bij het afsluiten van een thema, bijvoorbeeld bij het thema ‘wat heb jij aan vandaag?’ komen de ouders kijken bij de modeshow.

10 minuten gesprekken

De ontwikkeling van kinderen wordt systematisch gevolgd met een observatielijst. In een 10 minuten gesprek is er de gelegenheid om dit samen met de ouders te bespreken.

Lees ook: ’tips voor onderwerpen voor een ouderavond’

Themabijeenkomsten

Op een vrijwillige ouderbijeenkomst wordt er een themabijeenkomst georganiseerd. Het thema van die avond sluit goed aan bij de ouders en kinderen, meestal wordt hierbij naar een samenwerking gezocht met de bibliotheek, opvoedbureaus en deskundigen, denk hierbij aan;

  • baby- en kindergebaren
  • kinder-EHBO
  • muziek op schoot
  • taalontwikkeling (voorlezen)

Zomerfeest

Veel kinderopvangorganisaties organiseren rondom de zomer een zomerfeest. Er wordt hierbij geregeld gewerkt met een thema en worden er rondom dat thema hapjes gemaakt, activiteiten gedaan en geknutseld. Ouders komen dan met hun kind naar het zomerfeest en doen samen de aangeboden activiteiten.

Opa- en omadag

Net zoals een zomerfeest, organiseren veel kinderopvangorganisaties een opa-en omadag. Deze dag is speciaal voor, natuurlijk, opa’s en oma’s. Meestal wordt hierbij ook met een thema gewerkt en gaan de kinderen met hun opa en/of oma de activiteiten langs.

Samen sta je toch echt sterker dan alleen!

Door ouders te betrekken bij je kinderopvangorganisatie draag je echt samen de zorg voor de kinderen. Ouders voelen zich meer betrokken en denken eerder graag mee met jou als organisatie.