Maak gebruik van de pedagogisch coach!

Een dag in de kinderopvang:

Iedereen gegeten en verschoond? Een aantal baby’s liggen op bed en de andere baby’s liggen in de grondbox. We kunnen starten met ons activiteitenprogramma. Voor de peuters staat verven op het programma. De dreumesen mogen op de grond spelen met de blokken. We zijn er klaar voor maar dan….

Joost staat met betraande ogen naast je. Hij heeft een ongelukje gehad, je loopt met hem mee naar de wc en pakt zijn tas om schone kleren te pakken.

De babyfoon begint te piepen, baby Guusje slaapt nog niet maar haar kamergenootje wel. Wat is handig? Haar eruit halen of toch nog even laten liggen? Misschien wordt dan haar kamergenootje wel wakker.

Je hoort gehuil uit het lokaal. Dreumesen Jan en Ayla willen beiden hetzelfde blokje en zijn beiden niet van plan het blokje los te laten. Je loopt er heen maar…

Ondertussen hoor je wat vallen op de grond… Dat was het verfpotje, een grote vlek onder de tafel. Je rent snel naar de keuken om een doekje te halen om het op te ruimen.
Baby Roy is gaan staan in de grondbox, hij kan nog niet zelf gaan zitten. Hij raakt gefrustreerd en roept om jouw hulp.

Nu is het elf uur en gaan we ons klaar maken om aan tafel te gaan. De ochtend is alweer voorbij. In je hoofd voel je onrust, want je hebt laatst een cursus gevolgd over baby ontwikkeling. Daarbij kwam naar voren dat oogcontact en interactie met de baby’s heel belangrijk is. Dat is vanochtend mislukt je hebt het gevoel dat je de kinderen te kort doet. De koffie die nog op de kast staat gooi je weg dat is ondertussen ijskoffie. Niet goed voor jezelf gezorgd, dat is een voornemen wat jij en je collega al maanden hebben. Helaas, blijkt dat in de praktijk niet altijd haalbaar.

Als pedagogisch medewerker ben je nooit uitgewerkt. Rust op de groep en overzicht bewaren. Belangrijk voor goede kinderopvang, maar in de praktijk knap lastig.

Herkenbaar?

Sinds 1 januari 2019 is de pedagogisch coach verplicht vanuit de wet IKK. Wat denk jij als pedagogisch medewerker?
Wat gaat de pedagogisch coach van me vragen? Heb ik daar wel tijd voor?
Ik snap wanneer deze gedachte door je hoofd spoken. Ik hoop dat je na het lezen van mijn blog hier positief tegenover staat. De pedagogisch coach kan zorgen dat je met een voldaan en blij gevoel naar huis gaat.

Terug naar de basis!

In de vakliteratuur komen de pedagogisch doelen van Riksen-Walraven (2000) regelmatig naar voren. Fysieke en emotionele veiligheid zijn de voorwaarden voor kinderen om optimaal te ontwikkelen, we richten ons hierbij altijd op de kinderen. Wat als we het nu eens draaien naar ons zelf. Hebben wij ook eerst de fysieke en emotionele veiligheid nodig om optimaal te ontwikkelen? Ik ben er van overtuigd dat dit noodzakelijk is, ook voor volwassenen!  Maar waarom staan we  hier niet vaker bij stil?

Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang heb je gekozen voor dit vak omdat jij kinderen wilt verzorgen, opvoeden en ondersteunen. Maar daarbij cijferen wij onszelf weg. Wat voor voorbeeld geven we hiermee aan de kinderen? Wat heb jij nodig als pedagogisch medewerker om aan je eigen fysieke en emotionele veiligheid te voldoen? Wat kan een pedagogisch coach daar voor jou in betekenen? De ene pedagogisch medewerker weet wat die nodig heeft en de ander vindt dit lastig. De pedagogisch coach kan hiermee helpen.

Lees ook; ‘rust bewaren op een baby-dreumesgroep’

Kijken naar je talenten!

Als pedagogisch medewerker beteken je veel voor de kinderen. Sta je daar wel eens bij stil? Ben jij trots op jezelf? Neem jij de tijd om stil te staan bij de mogelijkheden die jij voor het kind creëert? Een trotse en ontspannen pedagogisch medewerker daar leert het kind het meest van!

Video interactie begeleiding

Veel denken bij video gelijk, help wat verschrikkelijk om mezelf te zien. Je kijkt eerst naar jezelf maar het draait uiteindelijk om het kind. Wat laat het kind jou zien? Observeren van het kind schiet er vaak bij in maar is zeer belangrijk! Het voordeel van video  is dat je hem meerdere keren kan bekijken. Je kan daardoor goed kijken welke behoefte het kind heeft. Hoe is het welbevinden van het kind? Het inzoomen op het kind gun ik iedere pedagogisch medewerker.

Mijn visie

–        Oog voor de pedagogisch medewerker, zit de basis goed?

–        Talenten van pedagogisch medewerker herkennen en laten inzien.

–        Samen bewust en positief opvoeden, kijkend naar de behoeftes van ieder individu.

–        Samen groeien om het jonge kind het beste te bieden.

–        Spelend de wereld verkennen.

Mijn advies: maak gebruik van de pedagogisch coach! Hij/zij is er voor jou!!