Rust bewaren op een baby-dreumes groep

De rust bewaren op een baby-dreumesgroep, is soms best lastig. Er is genoeg te doen en te beleven. Na 6 jaar op een verticale groep gewerkt te hebben, waar het ook echt wel ‘druk’ kan zijn, werk ik sinds oktober 2017 op een 0-2 groep. Toen wij net startten met deze groep was het echt wel even zoeken wat voor de kinderen en ons als leidsters fijn en prettig was om  te werken. In deze blog wil ik jullie vertellen welke maatregelen wij hebben genomen om zo de rust voor iedereen te bewaren binnen de groep.

We hebben verschillende verdelingen gemaakt binnen de groep, dat zijn de volgende:
 • Taakverdeling; iedere leidster heeft een eigen taak, bijvoorbeeld, verjaardagen voorbereiden, agenda bijhouden, spullen opruimen bij nieuwe of vertrekkende kinderen. Zo hoeft niet iedere leidster zich zorgen te maken over alle werkzaamheden, maar zich op twee á drie te richten.
 • Werkverdeling; voor elke dag maken wij een verdeling in drie categorieën:
  – de baby’s (zorgen voor het dagritme schema en dit in de gaten houden, zorg dragen voor rustmomenten en activiteiten. Deze leidster is verantwoordelijk dat alles voor de baby’s gebeurd, maar mag de taken ook uitbesteden aan collega’s.)
  – (puk) activiteiten (zorgen dat materiaal klaar ligt voor de activiteiten, aftekenlijst bijhouden, gedurende de dag activiteiten aanbieden, dit kunnen snoezel activiteiten zijn tot aan stoepkrijten buiten)
  – Map/agenda (zorgen dat de agendapunten worden uitgevoerd, lijsten in de map kloppend maken, aftekenen van bijvoorbeeld schoonmaaklijsten.)

Door de werkverdeling per dag te maken hebben we minder overleg nodig op de dag zelf. Voor iedere leidster is duidelijk wat er moet gebeuren en wie waar verantwoordelijk voor is.

Tevens hebben we tijdens het dagritme verschillende verdelingen:
 • Om aan tafel de rust te bewaren doen wij activiteiten, zoals voorlezen, liedjes zingen, bal over rollen of toveren.
 • Om tijdens de pukactiviteiten de rust te bewaren bieden we de activiteiten in kleine groepjes aan, maximaal drie kinderen. We zorgen dat de rest van de kinderen een andere activiteit aangeboden krijgen of bijvoorbeeld buitenspelen.
 • Om tijdens het buitenspelen de rust te bewaren hebben wij verschillende taken per leidster. We zorgen dat we allemaal op een punt op het plein zijn dat we overzicht hebben. Daarnaast hebben we 1 leidster die een activiteit buiten aanbiedt, dit kan spelen met de bal zijn, dansen met danslinten of blote voetenpad.
 • Om bij overgangsmomenten de rust te bewaren zorgen we dat er 1 leidster binnen de groep aanwezig is voor de kinderen (slaapkamer en verschoonruimte grenzen met raam en deuren aan de groep). Als dit tijdens een tafelmoment is, zit deze leidster aan tafel en voert een activiteit uit (zoals eerder staat beschreven). Is dit tijdens het vrijspelen dan speelt de leidster mee met de kinderen op de grond. Dus geen extra taken uitvoeren zoals bijvoorbeeld de vaatwasser of agenda bijwerken.

Het lijkt nu misschien allemaal erg streng en vast, maar voor ons werkt dit echt perfect. We zijn goed op elkaar ingespeeld en weten wat de kinderen op welk moment nodig hebben. Zo halen wij alle mooie momenten uit de dag en hebben we minder communicatie nodig.

Wat doen jullie of welke middelen gebruiken jullie om de rust te bewaren op de groep?