Waarom is de muziek in de kinderopvang belangrijk?

Door Lydia. Vandaag een blog over muziek in de kinderopvang in het algemeen. Er volgen meer blogs over hoe je dit inhoudelijk kunt vormgeven.

Muziek vanaf de geboorte:

Iedereen wordt geboren met gevoel voor muziek. Al voor de geboorte herkent een baby ritme en klanken, de hartslag en de stem van de moeder. Hoe het kind zich muzikaal ontwikkelt, is ook voor een deel afhankelijk van jou als pedagogisch medewerker Door al vroeg met het kind te zingen, te rijmen en ritmes te slaan, stimuleer je de toekomstige muzikaliteit en liefde voor muziek.

Rond 1 jaar:

het kind begint te klappen, te petsen, en voorzichtig wat knie/swing bewegingen te maken.

Muziek vanaf twee jaar:

Rond het moment dat het kind twee jaar is, begint het kind muziek bewust te ervaren. Samen zingen en daarop bewegen vindt het kind waarschijnlijk fantastisch. Op deze leeftijd begint het kind op de maat van de muziek mee te bewegen. Ook ontdekt het dat de stem verschillende toonhoogten kan maken. Dit is een hele ervaring.

Bewegingen coördineren

Bewegen op muziek is voor het kind een hele goede manier om controle over het lichaam te krijgen en te leren de bewegingen te coördineren. En zingen levert een flinke bijdrage aan de taalontwikkeling. Ook (kinder) muziekinstrumenten beginnen nu de aandacht te trekken.

Probeer door je voorbeeldfunctie en je enthousiasme te stimuleren dat er in het gezin en op het kinderdagverblijf weer gezongen en muzikaal gespeeld wordt.

Liedjes bij dagelijkse routine

Bied verschillende liedjes, en spelletjes aan die geschikt zijn om tijdens de dagelijkse routine met en voor kinderen te zingen en te spelen. Elk ritueel van opruimen, eten, slapen gaan heeft zo zijn eigen liedje. Kinderen vinden dan vanzelfsprekend dat de activiteit daarmee wordt ingezet. Ze zien het als een koppeling en een duidelijk signaal voor een nieuwe activiteit.

Het is leuk om veilige en eenvoudige muziekinstrumentjes te gebruiken (zoals een trommel, sambaballen, xylofoon, triangel) Laat de kinderen vrij experimenteren en wissel de instrumentjes af.

Lees ook: ‘de magische wereld van kindertekeningen

Geen muzikaal talent nodig

Wees ervan bewust dat je via muziek een plezierig contact kan krijgen met het kind. Zing overgangen van de dag aan elkaar en je hebt veel minder weerstand in de groep. Merk je een ongezellige sfeer op, met muziek draait de sfeer zo bij!

Ik wil heel graag benadrukken dat je geen muzikaal talent hoeft te hebben om met een kind muzikale activiteiten te doen. De aandacht die een kind krijgt, het zingen en daarin vrij zijn daar ben jij het grootste voorbeeld in!

PeuterPret

Om dit voor pedagogisch medewerkers en ouders makkelijker heb ik het boekje PeuterPret samengesteld. Het is een handreiking voor kinderdagverblijven/peuteropvang en ouders, zodat er 1 methode wordt gehanteerd zowel thuis als op het dagverblijf.
klik hier voor meer informatie over het boekje en luisterfragmenten.

Een leuke facebookpagina (ook voor ouders) is moms&kidsmusic. Daar staan voorbeeldjes en video’s met ideeën rondom liedjes en (zelfgemaakte) muziekinstrumenten.

Hoe maken jullie muziek in de opvang?

Lydia van Mourik (1987) behaalde in 2008 de opleiding sociaalpedagogisch werk. Naast haar studie aan het conservatorium heeft ze een aantal jaren in de kinderopvang gewerkt. Lydia is een gedreven fluitiste en is opgeleid tot muziek-op-schoot docente©. Haar wens om anderen te inspireren om dagelijks muziek te maken voor meer plezier, hechting en ontwikkeling van het kind.