Het pedagogisch kwaliteitenspel

‘Waarom zijn we zo vaak gefocust op wat er niet goed gaat?’, vroeg ik mij laatst af, toen ik weer met een groep ouders werkte. Er zijn namelijk zoveel dingen die wél goed gaan en toch  gaan veel gesprekken over waar men niet tevreden over is.

De kritische stemmen in onszelf kunnen dusdanig overheersend aanwezig zijn, dat we ons gaan focussen op wat er allemaal beter moet. En als deze stemmetjes maar hardnekkig genoeg zijn, gaan angst en ontevredenheid vanzelf de boventoon voeren.

Beter in je kracht komen

Dit zie ik ook terug tijdens de coaching van pedagogische professionals, die werkzaam zijn in de kinderopvang, het onderwijs en gezinsvervangende tehuizen. Ze hebben een heel uitdagend beroep: continu bezig zijn met het opvoeden en begeleiden van kinderen. Het is een mooi vak waarin met passie en voldoening wordt gewerkt, maar tegelijkertijd kan men zich ook machteloos voelen. Bijvoorbeeld bij bepaald gedrag van een kind, maar ook in de samenwerking met collega’s.
Wanneer we daar gesprekken over voeren, valt het mij op dat deze vaak beginnen met het analyseren van wat niet goed gaat. De nadruk komt daardoor op het negatieve te liggen. Dat is jammer, want uit onderzoek is gebleken dat het ervaren van positieve emoties juist als een buffer werkt in moeilijke situaties waar men steun uit kan putten.

Het is dus de kunst om de positieve stemmen het woord te geven, want de kritische stemmen weerhouden ons ervan om in beweging te komen. Als je je aandacht richt op wat al goed gaat en wat je al bereikt hebt, zul je je goed voelen over jezelf en zo beter in je kracht komen. Vanuit een dergelijke houding is het makkelijker om een volgende stap te zetten. Een negatief perspectief bewerkstelligt eerder het omgekeerde.

Spelletjesvormen voor het doornemen van beleidsstukken

Gelijkwaardig en oordeelvrij

Vanuit dit uitgangspunt heb ik het Pedagogisch Kwaliteitenspel ontwikkeld. Dit is een opbouwende gesprekmethodiek om iemands positieve kwaliteiten te ontdekken en onderzoeken, om vandaaruit (opnieuw) een vertrouwen te ontwikkelen in eigen oplossingen. Het bemoedigend hoe snel mensen hun sterkte punten weten in te zetten zodra ze zich weer hiervan bewust worden.

Door te werken met het pedagogisch kwaliteitenspel kan iemand zijn eigen kwaliteiten zien en effectief leren in te zetten, daarnaast geeft het spel inzicht en stelt het leerdoelen. De pedagogische professional wordt zich (weer) bewust van zijn of haar kracht en ontwikkelt in zijn of haar mogelijkheden.

Door middel van het pedagogische kwaliteitenspel kunnen pedagogische professionals op een gelijkwaardige en oordeelvrije manier met elkaar in gesprek gaan. Door te reflecteren op wat men belangrijk vindt en de hierbij ondersteunende kwaliteiten te benoemen, groeien zij in hun opvoedkundige taak.

Ben je nieuwsgierig wat het pedagogisch kwaliteitenspel in jouw organisatie kan betekenen? Kijk dan op www.inkura.nl