Goed voorbereid naar de basisschool

Door Marretje. Vorig jaar oktober ben ik gestart met het PeuterPlusPlan, ken jij dat? Het PeuterPlusPlan volgt de ontwikkeling van het kind in de leeftijd van 0 – 4 jaar. De zes fasen (lees: baby – dreumes – eerste/tweede/derde en vierde peuterfase) van de ontwikkeling van het kind, worden gevolgd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel functioneren.

Persoonlijke ontwikkeling bijstaan

Het PeuterPlusPlan is dus een heel mooi kindvolgsysteem wat nauw aansluit bij de kinderen. Het geeft mij als gastouder kennis in handen over de ontwikkelingsfasen van jonge kinderen. Zo wordt ieder kind, ongeacht achterstand of voorsprong, tot maximale ontwikkelingskansen uitgedaagd. Mijn ervaring is tot nu toe heel verrassend. Namelijk dat ik dus nu zie dat niet één kind hetzelfde is. Ook al zit er soms niet heel veel leeftijdsverschil tussen. Op deze manier kan ik elk kind in zijn of haar unieke persoonlijke ontwikkeling bijstaan en aanbieden wat het nodig heeft. De speel-leeromgeving kan ik met dit systeem (en de observatie doelen) rijker inrichten en laten aansluiten bij het niveau van het kind.

Doelen

Ik noemde al even de observatie doelen. De observatie doelen worden door mij geregistreerd in het systeem. Het systeem laat mij dan mooi zien waar het kind staat en wat het nodig heeft om een ‘stapje’ verder te komen in de ontwikkeling. Het mooie van kinderen is dat het van nature al in zich heeft om te ontwikkelen. Deze mooie eigenschap zit er al ingeboren. Aan mij de taak om de speel-leeromgeving zo in te richten dat kinderen ook de vrijheid hebben om zich te ontwikkelen. Naast de observatie doelen werkt het systeem ook met beheersingsdoelen. Beheersingsdoelen geven informatie over de vorderingen van de kinderen op de doelen die behaald zijn om zo een goede start te maken in groep 1 van de basisschool. Omdat het PeuterPlusPlan de landelijke SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) beheersingsdoelen aanhoudt is er een vloeiende overgang met b.v. het volgsysteem van Parnassys mogelijk. Doordat het PeuterPlusPlan en Parnassys met dezelfde landelijke doelen werken is een soepele overgang van gastouderopvang naar basisonderwijs mogelijk.

Lees ook; ‘van een startende gastouder naar een professionele gastouder’

Oudergesprekken

2 keer per jaar heb ik samen met ouders een evaluatie moment. Tijdens het gesprek word besproken hoe de gastouderopvang ervaren word door ouders en/of dat er vragen zijn. Sinds kort word dus ook het PeuterPlusPlan besproken. Door middel van een perioderapport geef ik ouders een goed overzicht van de ontwikkeling van hun kind/eren.

Wanneer het kind uiteindelijk naar de basisschool gaat is het dus mogelijk om een ontwikkelingsoverzicht te overhandigen aan de desbetreffende school. Hierdoor is voor een kind de beginsituatie bij aanvang groep 1 meteen in kaart te brengen in het volgsysteem van Parnassys. Gegevens worden niet automatisch door mij als gastouder aan derden gegeven (school, peuterspeelzaal etc.) Tenzij hier toestemming voor is van ouders zelf.

Heb ik je enthousiast gemaakt?

Marretje Bakker-Post

Kinderopvang Van Harte Welkom