Tekeningenlezen

Door Lydia. Mijn vorige blog ging over de ontwikkelingsfases van kindertekeningen. Ik wil nu meer schrijven over de manier van tekeningenlezen in het algemeen.

Complementeerde of compenserende tekening

Als je een kindertekening gaat lezen en vertalen, is het belangrijk om een aantal zaken mee te nemen en niet zomaar iets in te vullen. Je kunt daardoor goed mis zitten en dat is natuurlijk niet wat je wilt! Het is heel belangrijk om te kijken of de tekening complementerend (het gaat over wat het kind heeft meegemaakt of heeft gezien) of dat de tekening compenserend is. Een compenserende tekening gaat over wat het kind mist, wat het wenst of iets wat het kind onderdrukt. Dit kan van alles zijn. Een zwembad in de tuin, tot een broertje of zusje. Ook kunnen dit boze of verdrietige emoties zijn die lastig geuit kunnen worden maar die in een tekening wel zichtbaar zijn.

Lees ook de blog van Lydia over de magische wereld van kindertekeningen

Als je een kind ziet tekenen let dan eens op de volgende dingen

* Gaat het kind direct aan de slag of is er veel twijfel?
Onzekerheid, of vanuit passie, veel energie?

* Welk materiaal pakt het kind?
Staan er verschillende materialen? Kleurpotloden kunnen zowel licht als donker. Kleurtjes is een veilig materiaal voor kinderen. En voor stiften is juist wat meer zekerheid nodig, want stiften zijn definitiever. Verf is minder gedetailleerd, het gaat meer over het gevoel en vanuit het gevoel.

* Hoe gaat het kind met fouten om? Wordt het op een creatieve wijze verbeterd of wordt het blad aan flarden gescheurd, tot een prop gemaakt of omgedraaid? Mogen fouten bestaan? Of moeten die definitief weggedaan worden?
* Wordt het blad helemaal gevuld of is er veel leegte?
Weet het kind invulling te geven? Heeft het genoeg energie en concentratie om het blad in te vullen?

* Welke plaats neemt het belangrijkste object in de tekening in?
Kan het kind ruimte innemen? En zo ja hoeveel ruimte neemt het in? Komt dit overeen met hoe het kind in de groep overkomt?

Bij het lezen van kindertekeningen is het ook heel belangrijk dat je beseft dat het een momentopname is! Een kind kan minder energie hebben omdat het net ziek geweest is of juist heel veel spanning omdat hij of zij bijna jarig is. Ga dus nooit op 1 tekening af en leer echt breder kijken naar meerdere aspecten!

Wil je een kindertekening volledig leren lezen en begrijpen? Volg dan de onlinecursus (geaccrediteerd SKJ/Vaktherapie en door veel werkgevers vergoed)

Op 13 februari 2020 is er een kinderopvang-workshop waar je meer specifieke informatie te weten komt over kindertekeningen binnen de kinderopvang.