Peuterplusplan; innovatief volgsysteem voor de kinderopvang

Een volgsysteem dat doet waarvoor het bedoeld is, namelijk kinderen verder helpen in hun ontwikkeling!

Twee jaar geleden maakte ik van mijn droom werkelijkheid! Ik wilde een kindvolgsysteem ontwikkelen waar de kinderopvang blij van wordt. Eénvoudig, handzaam en tijdbesparend! Ik zag een App voor me die direct kennis over de ontwikkeling in handen geeft

Inmiddels werken er in Nederland meer dan 50 organisaties met het PeuterPlusPlan kindvolgsysteem. Met het PeuterPlusPlan volg je de ontwikkeling van een kind in de leeftijd van 0-4 jaar. Het is een hulpmiddel om gericht naar de ontwikkeling van een kind te kijken. Daarnaast is het ook een middel dat automatisch en vroegtijdig achterstanden (en voorsprongen) signaleert, zodat er doelgericht kan worden ingestoken op specifieke doelen.

Er zijn altijd kinderen die zich langzamer of juist sneller ontwikkelen. Het is van groot belang dat je weet wie deze kinderen zijn. Je wilt voorkomen dat kinderen, die zich langzamer ontwikkelen, zonder jouw ingrijpen het risico lopen op een achterstand die steeds groter wordt.

Karen Jongeneel

Ontwikkelaar PeuterPlusPlan

Kindvolgsysteem voor de Kinderopvang

Doorgaande lijn

Veel volgsystemen in Nederland hebben een directe doorgaande lijn met het basisonderwijs omdat er met hetzelfde volgsysteem wordt gewerkt. Dat kan handig maar ook erg ingewikkeld zijn.

Bij de ontwikkeling van het PeuterPlusPlan hebben we onze doelen gebaseerd op de landelijke beheersingsdoelen van SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). Deze landelijke beheersingsdoelen geven aan wat kinderen moeten kennen en kunnen voordat zij naar groep één van het basisonderwijs gaan. Hierdoor is er een vloeiende overgang met o.a het volgsysteem van Parnassys mogelijk. Uniek aan het PeuterPlusPlan is dat we deze doelen vereenvoudigd hebben in concrete stapjes verdeeld over zes perioden.

Het is belangrijk om een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling vroeg te ontdekken.

Deze worden automatisch gesignaleerd omdat het systeem is uitgerust met een unieke optie die de ontwikkelingsleeftijd afzet tegen de te verwachten ontwikkeling. Het PeuterPlusPlan analyseert hierdoor automatisch achterstanden en voorsprongen. Hierdoor is het al tijdens het invullen zichtbaar waaraan gewerkt moet worden. Doelen en vaardigheden verkleuren namelijk van groen naar oranje wanneer deze niet ‘op tijd’ zijn behaald. Hierdoor kunnen interventies al vroegtijdig worden ingezet.

Een screenshot vanuit de PeuterPusPlan App

Observeren doe je dagelijks

Pas vertelde iemand mij dat zij halfjaarlijks 15 minuten per kind de tijd kreeg om het gebruikte volgsysteem in te vullen. Ik geloof niet dat je op die manier ook echt iets uit je systeem kunt halen. Je wilt observatiegegevens immers gebruiken om jezelf en de omgeving aan te passen aan wat de kinderen nodig hebben. Het PeuterPlusPlan werkt anders. Observaties kunnen direct of met regelmaat in het systeem worden ingevuld.

Groepsplannen

Ik heb mijzelf altijd verbaast over groepsplannen in de kinderopvang. Uit ervaring weet ik dat deze gemaakt moeten worden en daarna vaak in de kast verdwijnen. Wanneer je naar de individuele ontwikkeling van ieder uniek kind wilt kijken dan is het werken met een vast groepsplan voor bijvoorbeeld een half jaar onmogelijk. Alle kinderen ontwikkelen zich immers in een eigen tempo en zijn in tegenstelling tot het onderwijs niet in jaargroepen in te delen. Jonge kinderen kunnen al snel in een volgende ontwikkelfase komen waardoor een groepsplan al snel niet meer actueel is. Het PeuterPlusPlan werkt niet met groepsplannen.

De thema-groepsplanner

Wij kiezen vanuit onze visie voor een ontwikkelingsgerichte werkwijze. Dat betekent dat er wordt aangesloten op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de kinderen in de groep. Daarnaast wordt er aangestuurd op het zetten van een volgende stap in de ontwikkeling. Een kind leert het meest in de zone van naaste ontwikkeling. Met de thema-groepsplanner kunnen eigen thema’s worden uitgewerkt met actuele doelen. Er wordt dan gewerkt met een focus op bepaalde specifieke doelen voor een periode van 5-8 weken.

Meer weten over het PeuterPlusPlan?

Op onze website www.bureaueducatief.nl vindt je meer informatie.

Een brochure of demoaccount vraag je eenvoudig aan door een mailtje te sturen naar info@bureaueducatief.nl