De gastblog van Lies gaat over De gezonde kinderopvang; ze heeft een cursus gevolgd daarover en deelt met jullie haar mening. De vraag die ze zichzelf hierover heeft gesteld is, wie wilt nou niet ‘gezond’ zijn?

Ik denk dat iedereen een gezonde leefstijl probeert na te streven. De één misschien fanatieker dan de ander, maar toch, wie wil nou niet ‘gezond’ zijn? Maar is dit voor iedereen hetzelfde? En wat houdt gezond zijn precies in?

Kort geleden kreeg ik de kans om een “train de trainer” cursus te volgen over ‘de gezonde kinderopvang. Dat vond ik meteen hartstikke leuk en dacht ‘’Hier kan ik iets mee!”

Na mijn studie pedagogiek werk ik inmiddels twee jaar in de kinderopvang, een plek waar kinderen hun eerste ervaringen op doen. In deze branche heb je de kans iets te mee te geven aan de volgende generatie. Samen met mijn collega’s wil ik opvang verzorgen waar ouders met een gerust hart hun kind achterlaten. Ik wil dat kinderen met plezier naar de opvang komen, waar ze zich veilig voelen en gezond kunnen opgroeien. Toen ik dus de kans kreeg om deze cursus te volgen was ik enorm enthousiast!

Meteen ging ik op onderzoek uit en vond ik allerlei informatie over onderwerpen die voor mij met gezondheid te maken hebben. Zo bekeek ik het voedingsbeleid van mijn organisatie en zocht ik informatie op over de motorische – en sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen. Maar het grappige is, dat hoe meer je jezelf verdiept in deze onderwerpen, hoe moeilijker het wordt om te omschrijven wat gezond zijn nou eigenlijk betekent. En al helemaal wat een gezonde kinderopvang is. Als ik dit zelf niet eens precies weet, hoe moet ik dan ‘mijn kinderen’ een gezonde leefstijl aanleren?

Tijdens de cursus heb ik colleges gekregen over o.a. voeding, beweging, fysieke veiligheid en gewicht. Alle informatie die aan bod is gekomen, kan ik gebruiken in een eigen training. Een training waarin ik pm’ers leer zelf het voorbeeld te zijn, een gezonde leefstijl aan te leren bij kinderen en als laatste het belang van een gezonde leefstijl over te brengen aan ouders. Wat ik het meest interessant vond tijdens de cursus was dat iedereen gezond wel wil zijn, maar dat iedereen hier anders invulling aan geeft. Het lijkt mij dus van cruciaal belang hier samen over te praten om tot gemene delers te komen. Wanneer we begrijpen wat voor onszelf gezond zijn betekent, kunnen we dit met z’n allen uitstralen naar de kinderen en ouders.

Voor mij is gezond zijn niet persé nooit meer snoepen of extreem veel sporten. Gezond en gelukkig zijn hangt met elkaar samen. Het is een wisselwerking. Het hebben van een gezonde leefstijl draagt bij aan een gelukkig gevoel. En gelukkig zijn, geeft mij het gevoel gezond te zijn. En hoe je dit voor elkaar krijgt ligt aan allerlei factoren: Hebben we een leuk sociaal leven? Wat doen we aan beweging? Hoe ziet ons voedingspatroon er uit? Voel ik me veilig? Enzovoorts. In de kinderopvang gaat het om het leggen van een gezonde basis. Als wij in de basis aangeleerd hebben gezond te leven, dan is dit later gemakkelijker om voort te zetten. En dan is het heus niet erg om af en toe iets minder gezonds te doen. We moeten zeker ook leren genieten. Dat is in iedere geval mijn mening 😉